04.07.2016

Zákon upravuje celou řadu oblastí týkajících se poskytování úvěrů, včetně úvěrů na bydlení – hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Zde jsou 3 otázky a odpovědi, které by vás mohly v souvislosti s novým zákonem zajímat. 

3 NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K NOVÉMU ZÁKONU O ÚVĚRU PRO SPOTŘEBITELE

 

04.07.2016

1. Jaké jsou z pohledu klienta nejvýraznější změny nového zákona v oblasti hypotečních úvěrů? 

Klient obdrží mnohem více informací a to jak ve fázi před posouzením žádosti o úvěr, tak po jeho schválení a v průběhu splácení. Nová pravidla se dotknou také reklamy. Jakmile se v reklamě objeví úroková sazba nebo jiná informace o ceně úvěru, součástí sdělení bude muset být i informace, za jakých podmínek je klient úvěr schopen získat a kolik jej bude stát.

Další výraznou novinkou jsou rozšířené možnosti předčasného splacení. Zcela bez poplatku bude možné úvěr splatit, pokud se jedná o splacení úvěru z pojistného plnění určeného k zajištění úvěru (např. úvěrové pojištění) nebo v případě závažných životních situacích jako je úmrtí, dlouhodobá nemoc nebo invalidita klienta, jeho manžela nebo partnera. 

Mezi klienty však nejvíce nyní rezonuje možnost bezplatně splatit vždy jednou za rok až 25% zůstatku úvěru a omezení poplatku za předčasné splacení v případě prodeje nemovitosti. Pokud dojde k prodeji nemovitosti, která sloužila jako zástava úvěru a od podpisu úvěrové smlouvy uplynuly alespoň 2 roky, klient bude moci úvěr splatit za poplatek odpovídající 1% z předčasně splácené části úvěru max. 50 tis. Kč. 

2. Vztahuje se nový zákon a tím pádem i podmínky předčasného splacení také na úvěry ze stavebního spoření?

Úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry budou upraveny zákonem o stavebním spoření i novým zákonem o úvěru pro spotřebitele. Protože jsou tyto úvěry účelově určené na investici do bydlení, dá se říci, že budou v režimu úvěru na bydlení, včetně pravidel pro předčasné splacení, což může být pro klienty výhodné. 

Nový zákon se však bude vztahovat i na tzv. americké hypotéky. Americká hypotéka se do účinnosti zákona považuje za spotřebitelský úvěr s právem předčasného splacení za 1%. Za nového zákona se americké hypotéky (i ty stávající) budou považovat za úvěr na bydlení, protože mají nemovité zajištění a budou na ně platit pravidla předčasného splacení jako pro úvěry na bydlení. A ty mohou být v konkrétním případě méně výhodné, než jsou v současnosti. Na druhou stranu pokud budou mít klienti ve smlouvě uvedeno, že mohou předčasně splatit za poplatek 1%, bude mít toto ujednání přednost.

3. Od kdy bude nový zákon platit?

Výsledek projednání Senátem bychom měli znát na začátku července, pokud bude projednání znamenat schválení zákona, mohl by zákon nabýt účinnosti do konce roku 2016.  

Zdroj: GOLEM FINANCE s.r.o.

Kontakty

BAUART s.r.o.

IČO: 241 91 272
DIČ: CZ24191272

Ul. Nákupní 1127, budova E,
25242 Jesenice, Praha-západ

Tel.: +420 246 083 230
GSM: +420 774 870 039

info@bauart.cz
sp@bauart.cz