Rekonstrukce stavebních objektů

Pracovní tým firmy BAUART s.r.o. se zabývá realizací veškerých rekonstrukcí stavebních objektů:

 • rekonstrukce budov,
 • rekonstrukce rodinných domů,
 • rekonstrukce komerčních objektů,
 • rekonstrukce průmyslových objektů a rekonstrukce bytů.

Jsme profesně, strojně i materiálově vybaveni pro realizace kompletních staveb v pozici generálního dodavatele pro soukromé osoby, podnikatele i veřejný sektor.

Nebojíme se nových technologií, trendů ani nadčasových řešení. Stále se učíme, vzděláváme a využíváme své praktické i odborné zkušenosti.

Díky stabilně vysoké kvalitě námi prováděných prací, odbornosti a zkušenostem našich pracovníků, stejně jako dlouhodobé spolupráci s osvědčenými dodavateli, jsme plně konkurence schopni také při získávání velkých či specifických zakázek.

Nesporný podíl na našem úspěchu má také účelné a efektivní řízení staveb, na které jsme právem pyšní. Díky perfektní oragnizaci prací a dodávek naše stavby vznikají v krátké době, přesto vždy v prvotřídní kvalitě, přesně podle přání zákazníka.

Naše společnost nabízí úplný komplet kvalitních služeb:

 • architektonicko-designérské služby při výběru a rozpracování konceptu objektu;
 • inženýrsko-technologické ohodnocení objektu pro určení možné hloubky rekonstrukce a perspektiv dalšího využití objektu;
 • provedení inženýrsko-geologické, statické a hygienicko-ekologické expertízy;
 • získání nezbytných souhlasů a povolení;
 • vypracování projektů všech druhů stavební činnosti libovolné složitosti a detailizace;
 • vypracování designérského návrhu s 3D vizualizací jak samostatných místností, tak celého objektu s přilehlým územím;
 • design interiérů;
 • provedení všech druhů stavebně-montážních prací libovolné složitosti;
 • montáž inženýrsko-technických sítí a systémů libovolné složitosti (vnitřní i venkovní sítě);
 • sestavení různých systémů speciálního určení (lokální sítě, internetové kanály, telefonní linky, videosystémy, bezpečnostní systémy), systémy klimatizace, ventilace a rekuperace vzduchu, chlazení podhledů;
 • provedení obkladových prací libovolné složitosti;
 • kompletace interiérů;
 • terénní práce.

 

Rekonstrukce stavebních objektů

Rekonstrukce stavebních objektů

Rekonstrukce stavebních objektů

Kontakty

BAUART s.r.o.

IČO: 241 91 272
DIČ: CZ24191272

Ul. Nákupní 1127, budova E,
25242 Jesenice, Praha-západ

Tel.: +420 246 083 230
GSM: +420 774 870 039

info@bauart.cz
sp@bauart.cz